Facebooki Pahapilli grupp

Küla Saaremaa köikse öigema serva peal

– Teadmiseks –

Praegu ajakohane

Riigikohus jättis elektrituuliku püstitamise vaidluses õiguse vallale

Riigikohus jättis jõusse Saaremaa vallavolikogu otsuse, mis ei andnud osaühingule Adepte luba Varese sadamasse 83 meetri kõrguse tuulegeneraatori püstitamiseks.

Saaremaa vallavolikogu kehtestas 2020. aasta 21. oktoobri otsusega (vt. allpool Saaremaa Vallavolikogu otsustas) Pahapilli külas Varese sadama detailplaneeringu osaliselt ainult hoonete ehitamiseks, ent ei andnud luba tuulegeneraatori püstitamiseks.

OÜ Adepte kaebas volikogu otsuse Tallinna halduskohtusse. Tallinna halduskohus tühistas 2021. aasta 22. juunil volikogu otsuse ning kohustas volikogu uuesti otsustama detailplaneeringu terviklahenduse kehtestamise, see tähendab tuulegeneraatori ehitusõiguse üle. Halduskohus leidis, et volikogu jättis olulise osa avaliku huvi teemadest otsuses kaalumata ja lähtus sobimatutest kaalutlustest.

Saaremaa vald kaebas seejärel Tallinna halduskohtu otsuse Tallinna ringkonnakohtusse, nõudes halduskohtu otsuse tühistamist. Ringkonnakohus rahuldas 2022. aasta 31. märtsil Saaremaa valla apellatsioonkaebuse ja tühistas Tallinna halduskohtu otsuse.

Ringkonnakohus tegi uue otsuse, millega jättis Adepte kaebuse rahuldamata. Ringkonnakohus leidis, et Varese sadama detailplaneeringu kehtestamine elektrituulikuta oli seaduslik, kuna selle tervikuna kehtestamine oleks olnud vastuolus kehtiva üldplaneeringuga, kõrgemalseisvate planeeringute soovitustega ning tuulikust lähtuv müra ületanuks piirnorme.

Vahepeal Adepte OÜ-st Adepte Group OÜ saanud ettevõte kaebas Tallinna ringkonnakohtu otsuse edasi riigikohtusse. Riigikohus nõustus ringkonnakohtu seisukohtadega ning ei pidanud vajalikuks neid üle korrata.

Ref: Postimees/BNS 22. juuni 2023

Päästeamet annab teada

Päästeameti pressiteade
13. juuni 2023.

Homsest algab Eestis tuleohtlik aeg, looduses on keelatud lõkked, grillimine ja suitsetamine.

Alates 14. juunist algab üle kogu Eesti tuleohtlik aeg ning ulatuslike tulekahjude vältimiseks on metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega aladel keelatud lõkke tegemine, grillimine ja suitsetamine.

„Kuna kevad on olnud väga kuiv ning sel nädalal saabub ka selle suve esimene kuumalaine, on loodus muutunud äärmiselt tuleohtlikuks. Selleks, et ulatuslikke maastikupõlenguid vältida, kehtestataksegi tuleohtlik aeg, mis seab looduses toimetamisele mõningaid piiranguid,“ selgitas Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Tuuli Taavet.

„Tuleohtlikul ajal on keelatud vabas looduses lõket teha, grillida ja suitsetada, sest ülikuival ajal piisab vaid väiksest sädemest, et vallanduks ulatuslik põleng. Grillimine ja lõkketegu ja suitsetamine on tuleohtlikul ajal keelatud ka RMK metsaaladel,“ rääkis Taavet. „Oma isiklikus koduaias tohib jätkuvalt lõket teha ja grillida, kuid ohutus peab olema tagatud ning esmased tulekustutusvahendid olgu käepärast. Võimalusel aga tasub sealgi tule tegemist vältida,“ lisas ta.

Tuleohtliku aja kehtestamisel hindab Päästeamet Keskonnaagentuuri ilmateenistuse tuleohukaarti. Ilmaolusid analüüsitakse igapäevaselt ning inimestele püütakse seada võimalikult vähe piiranguid. Kohe, kui ilmaolud paranevad ja tuleoht väheneb, leevenevad ka piirangud.

Tänavused kevadkuud ja ka esimene suvekuu on olnud väga kuivad ning loodus on väga kergesti süttiv. Lähipäevadeks prognoosib ilmateenistus 30 kraadi piirimaile ulatuvat temperatuuri ning tuleoht suureneb veelgi.

Aasta algusest praeguseni on päästjad reageerinud 601 tulekahjule metsas ja maastikul. Ainuüksi juunikuus on selliseid põlenguid olnud 65. Möödunud nädalavahetusel käisid päästjad mitmel korral kustutamas ka põlema süttinud rabasid ja turbavälju.

Lugupidamisega,
Silver Kuusik

Kommunikatsiooniosakond,
nõunik.

Saaremaa Vallavolikogu otsustas

Oma 21.oktoobri 2020 otsusega nr 1-3/65 on otsustatud Pahapilli küla Varese sadama detailplaneering kehtestada osaliselt. See tähendab, et kõnealune detailplaneering kehtestatakse osas, millega planeeritakse ehitusõigus sadamasse hoonete ehitamiseks ning jäetakse kehtestamata tuulegeneraatori ehitusõigus.

Täpsemalt saab tutvuda otsusega Saaremaa Valla dokumendiregistris siit

Pahapilli, 22.11.2020

Kasulikud numbrid ja lingid

 • Lavka igal teisipäeval

  15.30-16.00 paiku Lubjakivi ristis

 • Kauplus avatud

  E – R avatud 9.00 – 17.30
  Laupäeval 09.00 – 15.00
  Pühapäeval 10.00 – 15.00

 • Pahapilli - Kuressaare

  07.30   -  08.40  E,T,K,N,R,L
  15.05  -  15.55  E,T,K,N,R
  18.30  -  19.30  E,T,K,N,R
  18.30  -  19.20  L,P
  
 • Kuressaare - Pahapilli

  06.40   -  07.30  E,T,K,N,R,L
  14.10  -  15.05  E,T,K,N,R
  17.40  -  18.30  E,T,K,N,R
  17.40  -  18.30  L,P
  
 • Kuivastu-Virtsu

  Sõidugraafikud leiad siit lingilt praamid.ee

 • Triigi-Sõru

  Hiiumaa liinigraafiku leiad siit lingilt Triigi-Sõru

 • Tähtsad telefonid

  Hädaabinumber  –  112
  Perearsti nõuandenumber  –  1220
  Elektrilevi rikketelefon  –  1343
  Päästeala infotelefon  –  1524
  Keskkonnaameti valvetel.  – 1313

 • Vallavalitsus

  Saaremaa vallavalitsus asub Kuressaares.

  Aadress: 
  Tallinna 10, 93819
  Kuressaare, Saaremaa

  Tel: 452 5000
  E-post:
   vald@saaremaavald.ee

 • Mustjala piirkonna teenuskeskus

  Aadress: 
  Alevi 16, Mustjala küla 93601,
  Saaremaa vald

  Juhataja: Kalle Kolter

  Tel: 53 22 9703
  E-post:
  kalle.kolter@saaremaavald.ee

MTÜ Pahapilli külaselts © 2024