Facebooki Pahapilli grupp

– Arhiiv –

Külavanema valimised 2018

Pahapilli küla koosolek laupäeval, 21. juulil 2018

Hea Pahapilli küla rahvas!

Olete oodatud meie küla koosolekule 21. juulil 2018 kell 10.00. Koosolek toimub palvemaja juures iga ilmaga.

Nagu teame, siis kogu riigis läbi viidud haldusreform on muutnud ka Saaremaa valitsemise korda ning selle mõjud puudutavad otseselt ka meid, kes me elame siin – pisikeses, kuid mõnusas Pahapilli külas.

See kuidas me oma asjadega praegu kui ka tulevikus hakkama saame, sõltub suurel määral küla inimestest ehk meist endist. Elu on näidanud, et peame end kogukonnana jõuliselt ja ühtselt kehtestama, et mitte lasta kellelgi teisel meie eest otsuseid teha või lubades ükskõik kellel meile mittesobivaid või võõraid tahtmisi peale suruda. Iga külaelaniku arvamus on seepärast tähtis.

Tule koosolekule, kus arutamegi neid asju. Samuti viime läbi külavanema uued valimised.

Kohtumiseni koosolekul!

Külavanem, Krista.
08.07.2018

Külavanema kandidaadid

Laupäeval, 21. juulil 2018 kell 10.00 palvemaja juures toimuval Pahapilli küla koosolekul valitakse külale uus külavanem.

Selgunud on need meie küla inimesed, kes on andnud oma nõusoleku kandideerida uueks külavanemaks. Külavanem valitakse kolmeks aastaks, mil on järgmised valimised. Oma nõusolekut kandideerimiseks kinnitavad nad külakoosolekul enne hääletamist ka kirjalikult.

Kandidaate on kaks:

1. Margus Soonik, kelle kandidatuuri esitas praegune külavanem Krista Saarna.

2. Elsa Toompuu, kes esitas oma kandidatuuri ise.

Head külaelanikud – valik on teie. Tulge koosolekule ja hääletage.

Krista, külavanem.
19. juulil 2018

Külavanema statuudi juhendmaterjalid.

Külavanem on küla esindaja, kes on valitud hääleõiguslike külaelanike poolt ning juhindub oma tegevuses küla ühistest huvidest ja seisukohtadest. Külavanem on küla ühendaja, hoidja ja edendaja, kes koordineerib ja aitab korraldada küla ühistegevusi ning ellu viia küla ühisprojekte. Külavanem on riigi ja kohaliku omavalitsuse ametlikult tunnustatud kontaktisik külas.

Külavanema juhendmaterjale saad täpsemalt vaadata siit lingilt

KÜLAVANEM VALIMISTEST.

Aeg teeb oma tööd ja see toob kahtlemata kaasa muutusi. Muutused puudutavad igaühte meist ja sealhulgas ka mind, külavanemat. Olen jõudnud otsusele, et minu jaoks on õige aeg astuda nö. kõrvale, et anda meie pisikese, kuid vahva küla huvide eest seismine kellegi noorema ja energilisema hoole alla.

Laupäeval, 21. juulil 2018 koosolekul valime külale uue külavanema. Siinkohal kasutan võimalust ja soovin teada anda oma kandidaadi uueks külavanemaks. Tegemist on tubli ja energilise noore mehega, kelle tasakaalukus ja ettevõtlik meel on kindlasti see, mida omab inimene, kes esindab lähitulevikus meie küla igas vajalikus olukorras. Seega soovitan Pahapilli uueks külavanemaks Pahapilli-Tõnu noort peremeest, kelle nimi on Margus Soonik ja kes on andnud ka nõusoleku külavanemaks kandideerida.

17. aprillil 2018 toimus Lihulas Eesti Külaliikumise “Kodukant” eestvõttel külavanemate piirkondlik seminar, kus külavanematele tutvustati hiljuti ellu viidud haldusreformiga kaasnevaid võimalusi, milles külavanematel on eriline roll. Külavanema statuut annab selleks selged suunad. Samuti seletati lahti külaelaniku mõiste ning tema õigused ning ka kohustused külakogukonna liikmena.

Sellele infole tuginedes tea, et külavanemat võivad valida ainult Pahapilli küla elanikud ja külavanemaks saab valida ainult Pahapilli küla elaniku, kusjuures vaid selle elaniku, kes osaleb valimiskoosolekul ja kes annab sel koosolekul ka oma kandideerimisele kirjaliku nõusoleku.

Kes on Pahapilli küla valimisõiguslik elanik?

Pahapilli küla valimisõiguslik elanik on vähemalt 16.-aastane füüsiline isik, kelle alaline elukoht või kinnisvara on Pahapilli külas. Alalise elukoha määramise aluseks on rahvastikuregister, kinnisvara määramise aluseks kinnistusregister. Küla elanike hulka ei kuulu juriidilised isikud ega äriettevõtetest kinnisvaraomanikud.

Igal Pahapilli küla valimisõiguslikul elanikul on õigus valida ja olla valitud külavanemaks. Kui Teil on oma kandidaat, siis palun esitage see kuni kolmapäevani (18.07.2018 kaasa arvatud) kas e-kirja teel aadressile info.pahapilli@gmail.com või andke hiljemalt samaks päevaks mulle teada mõnel muul taasesitamist võimaldaval moel. Kandidaatide nimed avalikustame meie küla kodulehel kohe järgmisel päeval ehk neljapäeval 19.07.2018.

Kuidas hääletada?

Külavanema hääletus on avalik. NB! Et mitte jätta hääletamise võimalusest ilma neid Pahapilli küla elanikke, kes koosolekul ei saa osaleda, võivad nad soovi korral oma hääle anda avalikustatud kandidaatidele ka e-kirja teel aadressile info.pahapilli@gmail.com ajavahemikus 19 juuli.-20.juuli (kaasa arvatud), kus on märgitud selgesõnaliselt hääletaja nimi ning see kandidaat, kellele antakse oma hääl. Koosolekul antud häältele lisatakse e-kirja teel tähtajaks saabunud hääled, ning valituks osutub kõige rohkem hääli saanud kandidaat.

Krista, külavanem.

MTÜ Pahapilli külaselts © 2024